Απριλίου 15, 2007

Το κοινωνικό "δίχτυ" ενισχύει την παραγωγικότητα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα η θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου μισθού ενισχύει την παραγωγικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: