Οκτωβρίου 30, 2006

Important UN Conference in Athens


A great United Nations Conference for Internet Governance, brought a friend from Canada to Athens.

Nisha welcome to Greece!!

Οκτωβρίου 26, 2006

Τελευταία πολιτικά νέα από τη Μεγάλη Βρετανία

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του ηγέτη
των Συντηρητικών David Cameron:

http://www.webcameron.org.uk


...και συνδέσεις με τα μεγαλύτερα think -tanks της Βρετανίας:

"Συντηρητικών":

Policy Exchange
www.policyexchange.org.uk

Direct Democracy
www.direct-democracy.co.uk/

Adam Smith Institute
www.adamsmith.org/

Centre for Policy Studies
www.cps.org.uk/

The Tax Payers Alliance
www.taxpayersalliance.com/

Reform
www.reform.co.uk

"Εργατικών":

Institute for Public Policy Research
www.ippr.org.uk/

Progress
www.progressives.org.uk/

Demos
www.demos.co.uk

Smith Institute
www.smith-institute.org.uk/

Compass
www.compassonline.org.uk

Catalyst
www.catalystforum.org.uk/

Ερωτήσεις (ρητορικές;) για την κατάσταση στην Παιδεία

Μετά από έξι εβδομάδες απεργιών (και καταλήψεων) θα είχε ενδιαφέρον να μετρήσει κάποια έρευνα το ποσοστό των γονέων που έχουν, ακόμη, θετική γνώμη για το δημόσιο σχολείο;

Μήπως ο μεγαλύτερος κερδισμένος από τις απεργίες είναι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων;

Αναρωτιέται κανείς, ποιός και γιατί ωφελείται από την αναστάτωση που υπάρχει από το Μάρτιο σχεδόν στο χώρο της Παιδείας, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη κάποια ουσιαστική αλλαγή στον συγκεκριμένο χώρο; Ποιός φοβάται την αλλαγή και λέει όχι στην μεταρρύθμιση;

Οκτωβρίου 24, 2006

H ενεργειακή έρευνα και η ασφάλεια του εφοδιασμού: αναγκαίες προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

* Άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2006 στην ελληνική έκδοση του Economist που κυκλοφορεί με την Καθημερινή

Πριν από λίγες ημέρες η Καγκελάριος της Γερμανίας Αγκέλα Μέρκελ συναντήθηκε με εκπροσώπους των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας της. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η δέσμευση για επενδύσεις της τάξεως των 70 δις € μέχρι το 2012 στο συγκεκριμένο τομέα, εκ των οποίων τα 40 δις € αφορούν επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διεξήχθη από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο του 2005, θεωρούν την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας στο συγκεκριμένο τομέα ως τα κύρια μέσα για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση σε εθνικό επίπεδο. Από την ίδια έρευνα επίσης προκύπτει ότι ο ρόλος της ενέργειας κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος όσον αφορά και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) «παρότι ο ενεργειακός τομέας καλύπτει μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, η σημασία της χρήσης της ενέργειας στις σύγχρονες οικονομίες καθιστά τον ανεμπόδιστο εφοδιασμό και τις σταθερές τιμές κρίσιμο παράγοντα της αειφόρου ανάπτυξης».

Για το λόγο αυτό, η προστασία του περιβάλλοντος και η σταδιακή απεξάρτηση από τις συμβατικές-ορυκτές πηγές ενέργειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όσο και της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, δύο εκ των ισχυρότερων, δηλαδή, κειμένων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς την ίδια κατεύθυνση, με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ τέθηκε ως στόχος η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ να καλύπτει το 22,1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ε.Ε. μέχρι το 2010, ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει τη δέσμευση οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 20,1% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και η έμφασης που αποδίδεται σε αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε περισσότερο εμφανής στην εκδοθείσα, τον Ιανουάριο του 2006, Ετήσια Έκθεση Προόδου για τη Στρατηγική της Λισσαβώνας, με τίτλο «Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα», η οποία συμπεριέλαβε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στις τέσσερις βασικές προτεραιότητές της για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων της Επιτροπής, αλλά και της κρισιμότητας της κατάστασης στον συγκεκριμένο τομέα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της παραπάνω Έκθεσης, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν πρόσθετα μέτρα σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας:

1. Τις επενδύσεις για την εκπαίδευση και την έρευνα.
2. Την ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση του επιχειρηματικού δυναμικού.
3. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
4. Τον αποτελεσματικό, ασφαλή και διατηρήσιμο ενεργειακό εφοδιασμό.

Στον τομέα της ενέργειας, λοιπόν, η Έκθεση της Επιτροπής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ασφαλής και οικονομικός ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης αποτελεί κρίσιμο εφαλτήριο για την ανάπτυξη της ηπείρου». Τονίζει δε ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα αξιοποιήσει το δυναμικό των ΑΠΕ και θα επενδύσει στην αποδοτικότερη χρήση του, ώστε ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συνδυάζοντας την πρώτη και την τελευταία από τις τέσσερις προτεραιότητες της Έκθεσης της Επιτροπής, γίνεται φανερό ότι απαιτείται η δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου (reinforcing loop) όσον αφορά τη ζήτηση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ενάρετος αυτός κύκλος θα δημιουργηθεί με την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στον τομέα της ενεργειακής έρευνας, η ανάπτυξη της οποίας θα οδηγήσει σε μείωση τόσο του κόστους ανάπτυξης των ΑΠΕ, όσο και του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ενεργειακές Προκλήσεις και Πράσινη Βίβλος

Είναι γεγονός ότι, στο νέο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη περιλαμβάνουν:

- Τη συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, η οποία, με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα, σε μεγάλο βαθμό, πεπαλαιωμένο δίκτυο (υπολογίζεται ότι απαιτούνται επενδύσεις περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τη βελτίωση του δικτύου μέσα στην επόμενη εικοσαετία).
- Την επίσης αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας. Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις την επόμενη εικοσαετία ή το πολύ τριακονταετία, το 70% των ενεργειακών απαιτήσεων της Ένωσης θα καλύπτεται από εισαγόμενη ενέργεια. Είναι εξίσου ανησυχητικό ότι ο αριθμός των τρίτων Κρατών που παρέχουν ενέργεια στην ΕΕ είναι αρκετά περιορισμένος, ένα γεγονός που ασφαλώς αυξάνει το ρίσκο της ενεργειακής ανεπάρκειας και της αστάθειας των τιμών. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, στην αρχή της χρονιάς, στην απρόσκοπτη τροφοδοσία των Ευρωπαϊκών κρατών με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, είναι ενδεικτικά αυτής της ρευστής κατάστασης.
- Την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία διετία και προβλέπεται ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.
- Την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα σημειωθεί αύξηση μεταξύ 1,4 και 5,8 βαθμών Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 8 Μαρτίου την Πράσινη Βίβλο με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια», επιχειρώντας να θέσει τις βάσεις για μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρό της José Manuel Barroso: «Οι ενεργειακές προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Μια κοινή προσέγγιση, αρθρωμένη με μια ενιαία φωνή, θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ηγηθεί της προσπάθειας για ανεύρεση λύσεων στα ενεργειακά προβλήματα». Ταυτόχρονα, ο αρμόδιος Επίτροπος για την ενέργεια Andris Piebalgs δήλωσε ότι «Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελούν κοινές ενεργειακές προκλήσεις που χρειάζονται από κοινού λύσεις.».

Η συγκεκριμένη Βίβλος εστιάζει στους εξής τομείς προτεραιότητας, βασιζόμενη πάντα στο τρίπτυχο «ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα, αειφόρος ανάπτυξη»:

- Την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, με γνώμονα τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
- Την ασφάλεια του εφοδιασμού, με τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Προσφοράς Ενέργειας και την αναθεώρηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
- Την αειφόρο, αποδοτική και διαφοροποιημένη σύνθεση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ.
- Την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας που θα κατανάλωνε, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, η ΕΕ μέχρι το 2020.
- Την εκπόνηση ενός στρατηγικού ενεργειακού τεχνολογικού σχεδίου, το οποίο θα εξασφαλίσει την παγκόσμια πρωτοπορία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στο συγκεκριμένο τομέα, και
- Την ανάγκη κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της αυξανόμενης ζήτησης, των υψηλών και ασταθών ενεργειακών τιμών, αλλά και της αυξανόμενης εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Σε συνέχεια των διαπιστώσεων και των προτάσεων που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο και «δεδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα των προκλήσεων στον ενεργειακό τομέα», το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου, κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα ακόλουθα µέτρα:

- Την υποβολή σχεδίου δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα έως τα μέσα του 2006,
- Την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη βιοµάζα,
- Την εκπόνηση επείγοντος σχεδίου διασύνδεσης των αγορών και τη διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων υποδοµής που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του εφοδιασµού και την ενσωµάτωση των περιφερειακών αγορών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ,
- Τον αποτελεσµατικότερο διάλογο ΕΕ-Ρωσίας,
- Την ανάπτυξη στρατηγικής, ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονη εξαγωγή της πολιτικής για τη δημιουργία κοινής ενεργειακής αγοράς και στις γειτονικές με την Ε.Ε. χώρες,
- Την έμφαση του 7ου Προγράµµατος–Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας,
- Τη βελτίωση της διαφάνειας στην ενεργειακή αγορά, ιδίως δε όσον αφορά τα στοιχεία για τη αποθηκευτική δυναμικότητα φυσικού αερίου και για τα αποθέματα πετρελαίου.


Έμφαση στην ενεργειακή έρευνα
Στην Πράσινη Βίβλο γίνεται παραπάνω από εμφανής ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η έρευνα στον ενεργειακό τομέα για τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στους τομείς των ανανεώσιμων και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Παράλληλα, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, η σημερινή απαισιόδοξη συγκυρία στο συγκεκριμένο τομέα, σε συνδυασμό με την έντονα αυξητική τάση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα ώστε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην έννοια της ενεργειακής απόδοσης και της καινοτομίας στο χώρο της ενέργειας.
Η έμφαση της Ε.Ε. στην ενεργειακή έρευνα έρχεται να συνδυαστεί με μια συντονισμένη προσπάθεια τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών για την έρευνα και τεχνολογία. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει:

- Την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT), το οποίο θα λειτουργήσει ως ένας νέος πόλος αριστείας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, με έμφαση στην ενεργειακή έρευνα.
- Το σχεδιασμό του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, το οποίο θα έχει αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με το 6ο. Για τον τομέα της ενέργειας, συγκεκριμένα, προβλέπεται να διατεθούν περίπου 3 δις €.
- Το σχεδιασμό του Προγράµµατος – Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (ΠΠΑΚ-CIP). Σκοπός του είναι να προωθήσει υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτοµίας για τη µεταφορά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το ΠΠΑΚ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει υφιστάµενα προγράµµατα της ΕΕ, σε ενιαίο πλαίσιο, υπό τρεις άξονες: το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία», το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» και το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη».

Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα στους τομείς των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στους τομείς των βιοκαυσίμων και της βιομάζας (συνολικού προϋπολογισμού 68 εκ. €), της ηλιακής ενέργειας (συνολικού προϋπολογισμού 95 εκ. €), του Υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου (συνολικού προϋπολογισμού 115 εκ. €)

Τα κυριότερα προγράμματα στον τομέα των βιοκαυσίμων που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το πρόγραμμα RENEW, το οποίο εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων, που θα χρησιμοποιηθούν στις σύγχρονες μηχανές εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα, το δίκτυο ΝΟΕ-Bioenergy, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες αναλύει τα εμπόδια για την ανάπτυξη και την επέκταση της χρήσης όλων των μορφών βιοενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνει υπόψη όλη τη χρηστική αλυσίδα της βιομάζας, τις ανταγωνιστικές χρήσεις της, τις περίπλοκες ιδιότητές της, καθώς και τα τεχνικά οικονομικά προβλήματα και τις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της.

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, το πρόγραμμα FLEXCELLENCE επιδιώκει την ανάπτυξη εύκαμπτων ηλιακών πάνελ, των οποίων η σύνθεση δεν θα περιέχει καθόλου γυαλί. Στον ίδιο τομέα, το πρόγραμμα Full Spectrum αποσκοπεί στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων με μεγαλύτερη απόδοση, η οποία θα φτάνει ακόμη και το 86%, από 40% που είναι σήμερα.

Τέλος, ο τομέας του Υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου (fuel cells) θεωρείται ιδανικός για την περίοδο μετάβασης της οικονομίας από τη χρήση των ορυκτών ενεργειακών πόρων σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κυψέλες καυσίμου είναι αρκετά αποδοτικές και «καθαρές», τόσο όταν τροφοδοτούνται με υδρογόνο, όσο και όταν τροφοδοτούνται με συμβατικά καύσιμα.

Σε αυτό τον τομέα, το πρόγραμμα HyWAYS με την εμπλοκή κυβερνητικών φορέων, ερευνητικών κέντρων και βιομηχανιών, επεξεργάζεται την εκπόνηση ενός «Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για το Υδρογόνο».

Τέλος, χρηματοδοτούνται δυο προγράμματα για τη μείωση των παραγόμενων ρύπων CO2 και τη βέλτιστη αξιοποίηση και διανομή της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, συνολικού προϋπολογισμού 115 εκ. €.

Η χώρα μας, εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση (νέοι δρόμοι μεταφοράς φυσικού αερίου από την Κασπία Θάλασσα προς την Ευρώπη) και τα πλούσια φυσικά «αποθέματα» σε ορισμένες από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ήλιος, άνεμος), έχει μόνο να ωφεληθεί από την νέα ενεργειακή στρατηγική που χαράσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τους τελευταίους μήνες δημιουργείται στη χώρα μας ένα πρόσφορο ενεργειακό περιβάλλον. Κινήσεις, όπως η πολιτική συμφωνία με τη Ρωσία και τη Βουλγαρία για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, η κατασκευή του ελληνο-τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006, η συμφωνία με την Ιταλία για την κατασκευή του ελληνο-ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου, η υπογραφή της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, τοποθετούν την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων και μετατρέπουν την χώρα μας από παρατηρητή, σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στο συγκεκριμένο τομέα σε ολόκληρη τη Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

Σημαντικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζει να χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια, μέσω της προκήρυξης ειδικών Δράσεων (προγραμμάτων). Αυτή την περίοδο είναι «ανοιχτές» τρεις πολύ σημαντικές προκηρύξεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις της χώρας μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για τις εξής τέσσερις Δράσεις:

1. «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/10/2006.

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης φτάνει το 50% του επενδυτικού σχεδίου, επιδοτώντας τη βελτίωση των κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, την αγορά και την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, την αγορά ειδικού εξοπλισμού για τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, την εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κ.α.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις έχουν έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον από την 1.1.2003, θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τελευταία τριετία, απασχολούν από 0 έως 249 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά τα 50 εκ.ευρώ ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ.ευρώ.

2. «Ενίσχυση Επαρχιακού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση-Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30/10/2006.

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι περιφερειακές ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
· Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη διαχειριστική χρήση του 2005.
· Κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ .

Το ύψος της επιδότησης στο εν λόγω Πρόγραμμα φτάνει το 55% και μέσω αυτού δύναται να χρηματοδοτηθεί: η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, η αγορά πάγιου εξοπλισμού επίπλων και εξοπλισμού σκευών κ.α.


3. «Επιδότηση κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 1/9/2008.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (πλην των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, και στον κλάδο των μεταφορών) δύναται να ζητήσουν την επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών τους δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που είναι εγγυημένα σε κάποιο ποσοστό τους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Το ύψος της επιδότησης είναι τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες (4%) επί του επιτοκίου δανεισμού.

Συγκεκριμένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που:

· έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,
· είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
· έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και λήξη και
· αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Εξαιρούνται:

· δάνεια που συνδέονται με ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης.
· δάνεια που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανομής.

Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιμο είναι 10.000 € και το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι 400.000 €.

Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν:
· εξοπλισμό και μηχανήματα,
· επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)
· επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
· Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
· Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης) από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους.
· Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. Ευρώ.
· Συνάπτουν δανειακή σύμβαση (ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης), η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από το ΤΕΜΠΜΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παροχής εγγυήσεων αυτής.
· Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα του ΕΠΑΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 801-11-36300 στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ, στα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) και τα κατά τόπους Επιμελητήρια.

Οκτωβρίου 20, 2006

Άρθρο για το ΕΠΑΝ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2006

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 6,52 δις € είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, σε όρους συνολικού προϋπολογισμού, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Για το λόγο αυτό η συμβολή του στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική.

Στο επίκεντρο του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Μέσω του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων), την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος προωθεί έργα αναβάθμισης των βιομηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήματος ποιότητας, των ενεργειακών υποδομών και των περιφερειακών δομών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Τους τελευταίους 25 μήνες το ΕΠΑΝ έχει πραγματοποιήσει το σημαντικότερο ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του. Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% το Μάρτιο του 2004 έφτασε το 42,82% το Δεκέμβριο του 2005, καλύπτοντας τους αυστηρούς περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κανόνας ν+2) και πετυχαίνοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεσμευμένων πόρων του. Επιπλέον, ενώ στις 19 Μαρτίου 2004 η απορρόφηση του ΕΠΑΝ ήταν 7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη του μέσου όρου απορρόφησης του Γ΄ΚΠΣ, στις 31 Δεκεμβρίου 2005 τον ξεπέρασε κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα έχει καταρτίσει και εφαρμόζει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθησης των Τελικών Δικαιούχων για τη ταχύτερη υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΑΝ με αποτέλεσμα την αύξηση της απορρόφησης κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα 22 μηνών. Αύξηση που ξεπερνά το 190% της αρχικής απορρόφησης. Μόνο μέσα στο 2005, διατέθηκαν, μέσω του Προγράμματος, περισσότερα από 530 εκατομμύρια ευρώ, για την υλοποίηση έργων υποδομής και την επιδότηση επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα, έχουν επωφεληθεί από τις Δράσεις κρατικών ενισχύσεων ή κατάρτισης του ΕΠΑΝ περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20.000 που είχαν ενταχθεί σε Δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005 οι 11.500 εντάχθηκαν εντός του 2005, δηλαδή ποσοστό 57,5%.

Επιπλέον για πρώτη φορά μέσα στο 2005 προκηρύχθηκαν Δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τομέα του Εμπορίου και του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ. €. Με αυτές τις Δράσεις επιδιώκεται η ενίσχυση περισσότερων από 5.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, προκηρύχθηκε για πρώτη φορά φέτος ειδική Δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.

Πέραν των νέων Δράσεων που προκηρύχθηκαν εντός του 2005 είναι χαρακτηριστική και η αύξηση της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις προκηρύξεις του ΕΠΑΝ.

Συγκεκριμένα, κατά τους τρεις πρώτους κύκλους προκήρυξης (έως το 2004) της Δράσης για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων, εντάχθηκαν 1.633 επιχειρηματικά σχέδια νέων, συνολικού προϋπολογισμού 129 εκ. €. Κατά τον πρόσφατο, τέταρτο κύκλο, η ανταπόκριση των νέων επιχειρηματιών ήταν εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Παραλήφθηκαν, από τον ΕΟΜΜΕΧ περισσότερες από 2.500 αιτήσεις ενδιαφερομένων, τη στιγμή που οι αιτήσεις που είχαν παραληφθεί συνολικά κατά τους τρεις πρώτους κύκλους ήταν περίπου 3.000. Οι δε εγκρίσεις ανήλθαν σε 2.173, δηλαδή υπερκαλύφθηκε ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων επιχειρήσεων των τριών πρώτων κύκλων προκήρυξης.

Στο πλαίσιο της Δράσης για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών, κατά τη διάρκεια του Δ΄ κύκλου (το 2005), εγκρίθηκαν 1.634 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 133,4 εκατ. €, έναντι 1.221 σχεδίων, προϋπολογισμού 97,4 εκατ. € που εγκρίθηκαν συνολικά στους τρεις προηγούμενους κύκλους, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί έως το 2004.

Το παραπάνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό της φάσης εξωστρέφειας στην οποία έχει ήδη εισέλθει το ΕΠΑΝ σε σχέση με το παρελθόν. Τους τελευταίους 25 μήνες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την πολιτική ηγεσία της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Σπύρο Ευσταθόπουλο στη δημοσιότητα των Δράσεων του ΕΠΑΝ και στην αξιοποίηση των χρήσιμων συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από την έως σήμερα εφαρμογή του. Τα συμπεράσματα αυτά, οι καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί αλλά και οι παθογένειες που έχουν διαγνωσθεί λαμβάνονται υπόψη και κατά το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013).

Άρθρο για την ελληνική έκδοση του Economist

Η ραγδαία εξάπλωση των blogs αλλάζει το τοπίο της επικοινωνίας
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, όπως είναι φυσικό, έχουν σημαντική επίδραση και στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Σε μια εποχή που η πληροφορία και η είδηση μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο με το click ενός ποντικιού, δεν αλλάζει μόνο ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ προσεγγίζουν όλους εμάς, αναγνώστες, ακροατές ή τηλεθεατές, αλλά παράλληλα μεταβάλλεται ο ρόλος τους και η επιρροή τους.

Βασική αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η ανάπτυξη του διαδικτύου και κυρίως των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έτσι, νέα μέσα επικοινωνίας κάνουν την εμφάνισή τους, τα οποία έρχονται να καλύψουν τις νέες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών – «καταναλωτών» της γνώσης και της πληροφόρησης. Ανάγκες οι οποίες μεταβάλλονται ακολουθώντας το σύγχρονο τρόπο ζωής και εργασίας. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα για το στέλεχος μιας επιχείρησης να ενημερωθεί για τα γεγονότα της ημέρας εντός δέκα λεπτών μέσω ενός διαδικτυακού ειδησεογραφικού site, όταν είναι στο γραφείο του, παρά να ξεφυλλίσει μια εφημερίδα στον ίδιο χώρο για μισή ώρα, πολλές φορές υπό το βλέμμα των συναδέλφων του.

Τα «παλαιά Μέσα» και η εμφάνιση των blogs
Μετά τη δημιουργία ειδησεογραφικών-ενημερωτικών ιστοσελίδων από όλα τα μεγάλα έντυπα μέσα ενημέρωσης, το σχετικά νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο είδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι τα blogs.

Τα blogs είναι προσωπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες τους, μιας και, μέσω αυτών, αναπτύσσεται μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των ιδιοκτητών τους (bloggers) και των «επισκεπτών» τους. Το 1998 υπήρχαν περίπου 30.000 blogs. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 35 εκατομμύρια, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε δευτερόλεπτο δημιουργείται και ένα καινούριο (www.technorati.com).

Ιδιαίτερα ανήσυχοι από τη νέα ταχέως αναπτυσσόμενη μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι οι ιδιοκτήτες των παραδοσιακών έντυπων μέσων ενημέρωσης (mainstream media-MSM), όπως είναι οι εφημερίδες. Ωστόσο η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων προηγήθηκε της εξάπλωσης των blogs, ακόμη και της εξάπλωσης του διαδικτύου.

Από το 1995 έως το 2003, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εφημερίδων, η κυκλοφορία μειώθηκε κατά 5% στην Αμερική, 3% στην Ευρώπη και 2% στην Ιαπωνία. Είναι χαρακτηριστική η πρόβλεψη του Philip Meyer, συγγραφέα του βιβλίου «Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age», σύμφωνα με την οποία εάν η υπάρχουσα τάση συνεχιστεί, ο τελευταίος αναγνώστης εφημερίδας θα ανακυκλώσει την τελευταία εφημερίδα τον Απρίλιο του 2040.

Το ίδιο ανήσυχος για την πορεία των παραδοσιακών έντυπων μέσων ενημέρωσης εμφανίζεται και ο Rupert Murdoch, επικεφαλής της News Corporation, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες media παγκοσμίως. Ένα χρόνο πριν δήλωνε χαρακτηριστικά στην Αμερικανική Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων: «Πιστεύω πλέον ότι πολλοί από εμάς τους εκδότες έχουμε χάσει την επαφή με τους αναγνώστες μας». «Οι σημερινοί έφηβοι, εικοσάρηδες ή ακόμα και τριαντάρηδες δεν θέλουν να στηρίζονται σε μια ανώτερη δύναμη που τους υποδεικνύει τι είναι σημαντικό», είπε ο κ. Murdoch, «και ασφαλώς δεν επιθυμούν ειδήσεις που ακούγονται σαν ευαγγέλια». Στο ίδιο μήκος κύματος η Sabeer Bhatia, ιδιοκτήτρια του Blogeverywhere.com δηλώνει ότι «η δημοσιογραφία δεν θα είναι πλέον κήρυγμα, αλλά συζήτηση», δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση που προσφέρει το blog μεταξύ του blogger και των αναγνωστών του.

Για να μπορέσουν να απαντήσουν τα «παλαιά Μέσα» στις νέες προκλήσεις, σύμφωνα με τον κ. Murdoch, θα πρέπει να αποκτήσουν τη λογική του διαδικτύου, να σταματήσουν να κάνουν διαλέξεις στο κοινό τους και να γίνουν ιστότοποι συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

Σήμερα υπάρχουν πολλές και αξιόλογες διαδυκτιακές προσωπικές εφημερίδες που έχουν τόση κίνηση, όση και οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες των μεγάλων εφημερίδων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Matthew Hindman, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο της Arizona, είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες ένας διάσημος blogger να έχει αποφοιτήσει από ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο από ό,τι ένας διάσημος αρθρογράφος εφημερίδων.

Η επίδραση των blogs
Η γρήγορη εξάπλωση των blogs δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη των πολιτών να ακολουθήσουν τη μόδα ή να καλύψουν τις ανάγκες ενημέρωσης στο πλαίσιο των νέων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Πολλές φορές η δημιουργία τους αποτελεί διέξοδο, ίσως τη μοναδική, σε όσους δεν μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω των ευρέως διαδεδομένων ΜΜΕ, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί, είτε και απλοί πολίτες.

Δημιουργούνται έτσι, με αρκετά δυναμικό τρόπο, ομάδες πολιτών με κοινή οπτική γωνία, οι οποίες αποτελούν, αλλά και ταυτόχρονα διαμορφώνουν, την κοινή γνώμη και οι οποίες είναι κατά κανόνα αρκετά απαιτητικές στην ποιότητα και το είδος της ενημέρωσης. Παράλληλα, διαμορφώνονται νέες μορφές διαλόγου, πολιτικής επικοινωνίας και ζύμωσης ιδεών, οι οποίες απαιτούν μια νέου είδους αντιμετώπιση και προσέγγιση από τους πολιτικούς και όσους ασχολούνται με την πολιτική.

Υπάρχουν blogs αμιγώς πολιτικού περιεχομένου, άλλα που απευθύνονται σε οικονομικούς αναλυτές, ή άλλα που χρησιμοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά από στελέχη-μέλη μιας ομάδας. Έτσι, τα στελέχη μπορούν να παρακoλουθούν την εξέλιξη ενός project, αποφεύγοντας την αποστολή ομαδικών e-mail. Επιπλέον, υπάρχουν blogs για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα ή χαρακτηριστικά, όπως οι χαρτοφάγοι, οι παχύσαρκοι, οι φανατικοί του αθλητισμού κ.α.

Είναι τα blogs αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης;
Όσο αυξάνεται η χρήση των blogs, ο ρόλος τους γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η ευθύνη τους. Είναι στο χέρι των ιδιοκτητών και των χρηστών των blogs να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη μακροημέρευσή τους, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία τους. Και η αξιοπιστία ενός blog εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την αξιοπιστία του ιδιοκτήτη του, αλλά και των χρηστών του.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας GlobalScan, σε 10 χώρες, για λογαριασμό του BBC, του Reuters και του Media Center, μόλις το 25% των ερωτηθέντων εμπιστεύονται τα blogs. Τα ποσοστά για τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες ανέρχονται σε 82% και 75% αντίστοιχα.

Τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσε να γίνει ένας παραλληλισμός των blogs και των επίσημων ιστοσελίδων των μεγάλων ΜΜΕ πληροφόρησης, με τα προϊόντα «ιδιωτικής ετικέτας» των μεγάλων πολυκαταστημάτων, τα οποία κερδίζουν συνεχώς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (το 51% των καταναλωτών τα θεωρεί της ίδιας ποιότητας με τα επώνυμα προϊόντα) και τα εδραιωμένα brand names γνωστών εταιριών αντίστοιχα.

Έτσι όπως ο καταναλωτής, στην περίπτωση των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» τα δοκιμάζει στην αρχή, λόγω της χαμηλότερης τιμής του, με τον ίδιο τρόπο και κάποιος αναγνώστης των blogs επισκέπτεται ένα από αυτά και αξιοποιεί τη δυνατότητα που του δίνεται να ανταλλάξει απόψεις με τον blogger και τους υπόλοιπους αναγνώστες του. Ωστόσο, για να συνεχίσει να επισκέπτεται το συγκεκριμένο blog, και ακόμη περισσότερο για να εμπιστευτεί τις ειδήσεις και τις απόψεις που εκφράζονται μέσω αυτού, θα πρέπει να πειστεί. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για τον καταναλωτή των προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας». Απαιτείται, λοιπόν, μια περίοδος ελέγχου της αξιοπιστίας των blogs, ώστε να φτάσουν το βαθμό αξιοπιστίας των ιστοσελίδων των μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών (CNN, BBC, κα).

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι με την εμφάνιση των blogs αποκτά και η λεγομένη 4η εξουσία -ο Τύπος- τα παράκεντρα εξουσίας του. Ιδιαίτερα μεγάλο θα είναι το πρόβλημα όταν κάποια εκ των blogs, λόγω της αυξημένης αξιοπιστίας των bloggers και των επισκεπτών τους, αποκτήσουν τη φήμη και την αξιοπιστία των μεγάλων ειδησεογραφικών sites, με αποτέλεσμα να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην κοινή γνώμη, ακόμη και από τα μεγάλα ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα κάποιων εξ αυτών, τα οποία ήδη συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε μέρα.

Στη χώρα μας η παρουσία των blogs δεν είναι ακόμη αισθητή και σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την υστέρηση που παρατηρείται στη χρήση όλων των ηλεκτρονικών μέσων και των νέων τεχνολογιών, με την επιβεβαιωτική του κανόνα εξαίρεση της κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες «ομάδες-κοινά» διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο και εξασκούν κρίσιμη επιρροή. Όσοι ασχολούνται, λοιπόν, με την πολιτική επικοινωνία, καθώς επίσης και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι χρειάζεται να αποδώσουν, πλέον, την ανάλογη σημασία στην εξάπλωση των blogs.

Η διαδραστική φύση του διαδικτύου δίνει την αίσθηση στους πολίτες ότι συμμετέχουν ενεργότερα σε ό,τι διαβάζουν και σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους και για το λόγο αυτό η εξάπλωση των blogs θα συνεχιστεί με αυξανόμενο ρυθμό. Η πρόκληση για τους πολιτικούς είναι να εισέλθουν στο νέο στίβο της πολιτικής επικοινωνίας, και συχνά αντιπαράθεσης, με σύγχρονες μεθόδους. Για την πολιτεία η πρόκληση έγκειται στο να διασφαλίσει την κανονικότητα στη χρήση και τη διάδοση των νέων μέσων και μεθόδων επικοινωνίας.

Η ανάπτυξη των blogs είναι άλλωστε ένα ακόμα σημαντικό παράδειγμα – επιχείρημα που ενισχύει τη διαπίστωση ότι το διαδίκτυο είναι το πλέον δημοκρατικό μέσο επικοινωνίας που έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί. Διαπίστωση η οποία ασφαλώς συνοδεύεται από ένα εξίσου σοβαρό debate. Ωστόσο, για άλλη μια φορά το κακό ή το καλό που δύναται να προκαλέσει οποιοδήποτε μέσο προκύπτει από τον τρόπο χρήσης του και όχι από το ίδιο το μέσο.

Building the competitiveness of Greece

* Άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ένθετο The Bridge της International Herald Tribune

The time seems about right
Southeast Europe and Arab world’s “Greek dream”

According to a market survey that was conducted recently on a 7,700 household sample in Southeast Europe and the Arab world, Greece has significant potential to penetrate the markets of these countries.
The sample of this survey included citizens in the capitals of Egypt, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Sudan, Albania, FYROM, Bulgaria, Romania, Serbia and Montenegro, Turkey, Cyprus and Greece and gave researchers the privilege to examine key economic and social trends and highlight the opportunities for Greece and Greek enterprises.
As far as the countries of Southeast Europe is concerned, the most important result from the survey is that 60.2% of the respondents trust services and products from Greece, while Cyprus is the 2nd best country in this respect with only 38.7% of the respondents trusting its services and products.
The survey also showed that Greece is really appreciated in the Arab World, since 61.1% of the respondents are positive in the perspective of closer financial and commercial links between their countries and Greece.
Furthermore, the positive view that Greece enjoys in these countries is 74.5%. The fact that the respondents have a more positive view of Greece than they do of Great Britain, the U.S. and Russia, is very important. It gives Greece a major competitive advantage and despite the difficulties of many western countries to penetrate the region, Greece can promote its role as a financial hub for the enterprises of the Arab countries to reach the European markets and vice versa.
Therefore, it is very important for the Greek enterprises and the Greek government to take advantage of this positive image of our country and promote the enhancement and strengthening of commercial and financial ties with the aforementioned countries.
And this effort has already begun. The New Government has already started exploiting these positive, for Greece, circumstances and has been expanding its activities and warming up its diplomatic and economic contacts with the Arab world countries. Over the last months three very important missions to these countries of high level-influence Greek delegations have taken place and proved that the message has been received at the highest level possible. Two of these missions were headed by H.E. Mr Karolos Papoulias, President of the Hellenic Republic, something that reveals the importance that the Greek political world gives to these markets, which during the last years enjoy an era of petrol fuelled high growth.

Moving up a gear
Greece seems to follow the trends of the era and that, after several years, it is on the train of growth and prosperity. It is also obvious that Greece is not only a passenger but is also trying to lead the way of this train -at least in the broader region of Southeast Europe and Middle East.

Great business deals are occurring after many years and European enterprises, international hedge funds and enterprises of the Mediterranean countries, the Arab world and Russia are showing great interest for the liberalisation of Greek markets. The deregulation of the natural gas and electricity markets in Greece, after many years of procrastination, is now a reality and new chances and challenges emerge for domestic and foreign companies in a sector that will attract investments of more than 4 bn € over the years until 2010.

The new economic environment is a result of the New Governance’s growth model that is founded on three main pillars, namely, competitiveness – openness – development of healthy private entrepreneurial initiative. The new growth model is already sowing its seeds:

-Institute for Management Development (IMD), in its annual World Competitiveness Yearbook, has upgraded Greece's ranking in 2006 by eight positions, to 42 from 50 in 2005. Greece achieved the third best improvement over the previous year, following only China and India, which moved up 12 and 10 positions respectively. These results led Minister of Development Dimitris Sioufas to say that the policies of the New Government were responsible for the significant improvement, since the data taken into account mainly concern the period from 2004 (when the new government was elected) to 2006.
-GDP growth runs at 4,1%, more than double the EU average and the budget deficit was reduced last year by 2,4% from 6,9% to 4,5%.
-Furthermore Greek exports in 2005 rose by 13,1% and by 22,8% in the first there months of 2006.
-Greek Tourism sector revenues rose by 7% during 2005, with a provision of a 10% increase during this year.

Reforms with a cause…and support
Greece is a modern European state with high qualified and well-educated people ready to exploit the challenges of the new era.
The hardest step is always the first step, and this step has been completed.

The main challenge for Greece is to promote entrepreneurship and competitiveness. The business and the financial environment are changing. Greek entrepreneurs have the chance to expand their business, but only if they move their main interest away from the Greek market.

According to Professor Stephane Garelli, Director of IMD’s World Competitiveness Centre: “More than ever, competitiveness thrives on the ability to manage a totality of competencies and to capitalize on the vast amount and diversity of skills available in a nation or a firm. Attitude also matters. In this respect, competitiveness can also greatly depend on the willingness to be precisely, competitive.”

During the last two years Greece is moving forward and implementing crucial reforms; reforms based on four key priorities, namely getting people into work, increasing competition, unlocking business potential and supporting an innovative environment, that could trigger growth and more and better jobs.
More growth and more jobs mean better quality of living for all Greek, which in turn means strengthening of the social and regional cohesion. The important fact is that these reforms are adopted by most of the Greek people who vastly support them, according to the latest surveys.

Under these circumstances, the next big bet for the Greek government is to make the most out of the next Community Support Framework or the National Strategic Reference Framework for the Programming period 2007-2013. The design and implementation of this framework will either ensure or jeopardize the convergence of the Greek economy with the rest most developed European economies. The main concerns should be promoting competitiveness, investing in human capital and enhancing entrepreneurial innovation.

http://www.bridge-mag.com/magazine/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=31

Συνέντευξη στην εφημερίδα Athens News

Get EU funding for your enterprise

Cash for new Greek businesses from the European Union is plentiful,especially for women, young people and those with disabilities.
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.print_unique?e=C&f=13201&m=A44&aa=1&eidos=A

Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2006

Για ολόκληρη την Ελλάδα:

http://194.176.113.1/

Για το Νομό Βοιωτίας:

http://www.ots.gr/ekloges2006/