Οκτωβρίου 20, 2006

Συνέντευξη στην εφημερίδα Athens News

Get EU funding for your enterprise

Cash for new Greek businesses from the European Union is plentiful,especially for women, young people and those with disabilities.
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.print_unique?e=C&f=13201&m=A44&aa=1&eidos=A

Δεν υπάρχουν σχόλια: