Ιουνίου 26, 2008

Ταμείο Κλιματικής Αλλαγής

Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση Μέρισμα
που κυκλοφόρησε στις 26-6-2008 με την Καθημερινή.


Η πρόκληση

Πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε τα αίτια της τόσο έντονης, τελευταία, συζήτησης για την κλιματική αλλαγή και τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον ο τρόπος ζωής και ανάπτυξης μας. Αλήθεια έχουμε πλέον στην πλειονότητά μας πεισθεί ότι κάτι πρέπει να αλλάξει ή πρόκειται για μία μόδα που θα περάσει πολύ γρήγορα όπως πολλές άλλες στο παρελθόν;
Όπως και να έχει, τελευταία όλοι μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, όλοι ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ο Economist σε άρθρο της 22ας Μαΐου 2008, με τίτλο Strange bedfellows - Companies as activists περιγράφει κάποιες, έως πρόσφατα χαρακτηριζόμενες ως «ανίερες», συμμαχίες που αναπτύσσονται μεταξύ ακτιβιστών του περιβάλλοντος και επιχειρήσεων τις οποίες και θεωρεί «ως το μόνο δρόμο αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και του κινδύνου απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής».
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Διεθνής Ασφάλεια», με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2008.

Σύμφωνα με την Επιτροπή οι κίνδυνοι από την αλλαγή του κλίματος είναι πραγματικοί και είναι ήδη εμφανείς. Μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι όλες οι εκκλήσεις -πλην μίας- για έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στο 2007 ήταν σχετικές με το κλίμα.

Ωστόσο, αν και όλοι μιλάνε για το όφελος της πράσινης ανάπτυξης, για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κανείς δεν μιλάει για το πώς θα καλυφθεί το βραχυπρόθεσμο κόστος που απαιτείται για την εν βάθρων αλλαγή του παγκόσμιου προτύπου ανάπτυξης. Κόστος που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες, το κράτος.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το κόστος αυτό είναι μικρό σε σχέση με το κόστος που θα κληθούμε να καταβάλουμε αν δεν πράξουμε τίποτα.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Επιτροπής, έχει υπολογιστεί ότι η κλιματική αλλαγή, με μία συγκρατημένη εκτίμηση, μπορεί να κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία μέχρι και 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ το χρόνο, ενώ το κόστος των προληπτικών αποτελεσματικών συντονισμένων ενεργειών που θα αποτρέψουν τις αρνητικές της επιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί στο 1% του ΑΕΠ.

Χρειάζεται λοιπόν μία ώριμη κοινωνική συμφωνία για το ποιος θα επωμιστεί αυτό το σχετικά μικρό κόστος. Το βραχυπρόθεσμο αυτό κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή ενός νέου πράσινου αναπτυξιακού προτύπου που θα μας σώσει από τα δεινά που θα επιφέρει η απραξία μας στο μέλλον. Θα πρέπει βέβαια όλοι να συμφωνήσουμε με την αναγκαιότητα ανάληψής του.


Η πρόταση


Η πρόταση λοιπόν που θα μπορούσε να καλύψει μέρος του κόστους προσαρμογής της οικονομίας μας σε πιο πράσινα πρότυπα, περιορίζοντας τις επιπτώσεις, αλλά και τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής είναι η δημιουργία ενός Ταμείου Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Fund). Το Ταμείο μπορεί να λειτουργεί και να καλύπτει ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή και υπερεθνικό επίπεδο.

Προσεγγίζοντας τη διοικητική του μορφή, θα λέγαμε ότι θα ήταν προτιμητέο η νομική του μορφή να είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά μιας Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου, έτσι ώστε να συνδυάζει την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα και την αρμοδιότητα για κάποιες παρεμβάσεις που δίνει ο μανδύας του κράτους.

Τα έσοδα του Ταμείου θα προέρχονται κυρίως από χορηγίες ιδιωτών, οι οποίοι θα δίνουν χρήματα είτε για κατηγορίες παρεμβάσεων (αναδάσωση, διαχείριση υδάτινων πόρων, κλπ), είτε για συγκεκριμένα έργα (π.χ. δημιουργία πράσινης διαδρομής σε κάποιο Δήμο), και από:

- Το τέλος ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) που ήδη πληρώνουμε με το λογαριασμό της ΔΕΗ.

- Τα έσοδα που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει. Όπως:

- τέλος αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού και υψηλής ρύπανσης,

- βιομηχανίες υψηλών ρύπων,

- πρόστιμα σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις σχετικά με την προστασία του
Περιβάλλοντος.


Το Ταμείο θα επενδύει:

- Σε έργα "πράσινης" παρέμβασης σε όλη τη χώρα.

- Σε έργα διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην καθημερινότητα.

- Στην έρευνα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. διενέργεια διαγωνισμών για τη βράβευση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων).

Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτών, το Ταμείο θα έχει και μία σημαντική καινοτομία. Στην ιστοσελίδα του θα μπορεί ο καθένας να "δίνει" χρήματα (ακόμη και με την πιστωτική του κάρτα) για τους σκοπούς του. Θα υπάρχει απ' ευθείας καταγραφή σε, προσβάσιμο από όλους, κατάλογο του ποσού που έδωσε και του ονόματος του χορηγού. Παράλληλα, στη συνέχεια θα παρακολουθείται η πορεία των χρημάτων που διέθεσε και θα αναφέρεται ποιο συγκεκριμένο έργο ή παρέμβαση χρηματοδότησαν.

Επιπλέον, σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας θα αθροίζονται όλα τα ποσά και θα αναφέρεται το συνολικό διαθέσιμο ποσό που έχει κάθε στιγμή το Ταμείο, αλλά και πόσα έχουν διατεθεί για έργα "πράσινης" παρέμβασης σε όλη τη χώρα.

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη πρόταση θέλει περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλυση, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει το ξεκίνημα μιας δημιουργικής συζήτησης γύρω από το θέμα.

Στο μεταίχμιο της αβεβαιότητας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26-6-2008
Tης Ριτσας Μασουρα


Η αισιοδοξία ήταν πάντα το μυστικό της υπέρβασης των προβλημάτων του παλιότερου ανθρώπου. Ακόμη και στη χειρότερη των περιπτώσεων, ο άνθρωπος πάσχιζε να αδράξει την αισιοδοξία, μοναδική προωθητική δύναμη της ζωής. Και παρά τα μεγάλα ιδεολογικοπολιτικά προβλήματα και τις κοινωνικές αντιξοότητες πορευόταν πάνω σε άγνωστες ράγες, αλλά πεπεισμένος ότι στο τέλος θα γινόταν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Δεν διέσχιζε τις εποχές μονάχος. Συνοδοιπόρους είχε τις αξίες που αγόγγυστα είχε επωμιστεί από τις προηγούμενες γενιές, πυρσοί, ικανοί να φέγγουν ακόμη και τις κατασκότεινες νύχτες. Και είχε επεξεργαστεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του την έννοια της αγάπης και της προσφοράς, του σεβασμού, της γενναιοδωρίας και της ανιδιοτέλειας. Θεματοφύλακας σπουδαίος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν διατηρούσε βέβαια όλον αυτό τον πακτωλό των αξιών σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης, δεν ξημεροβραδιαζόταν μελετώντας καλύτερους τρόπους εφαρμογής τους στο πρακτικό σκέλος της ζωής, αλλά τουλάχιστον παίδευε τον νου, πασχίζοντας για την κατάκτηση της αυτοσυνειδησίας. Κι όταν τα αποτελέσματα της όποιας προσπάθειάς του δεν ήταν τα αναμενόμενα στον κοινωνικό χώρο, δεν εγκατέλειπε, δεν παραδιδόταν στο έρεβος, δεν εγκαταλειπόταν στα υποτακτικά στο μαγικό ραβδί της Κίρκης, αλλά ξανάπιανε το νήμα απ’ την αρχή.

Κανείς δεν αντιλέγει ότι αυτός ο ημι-ιδανικός, απών σήμερα, άνθρωπος είχε πολύ γήινες ανάγκες και βίωνε όπως και τόσοι άλλοι μαζί του τη ματαιότητα και την αμείλικτη πραγματικότητα της φθοράς. Προφανώς, όμως, διέθετε αντισώματα, τα οποία συνέβαλαν στο να παρεκκλίνει της συνήθους πορείας των πολλών και να επιστρέφει εκεί, όπου ο ίδιος επιθυμούσε να σταθεί. Σήμερα, ο τύπος αυτός έχει εκλείψει και πιθανότατα ανευρίσκεται στα ράφια του μουσείου. Εξέλιπε, όπως νομοτελειακά εκλείπουν τα εξαιρετικά όμορφα είδη του ζωικού βασιλείου.

Ο καινούργιος άνθρωπος, λάτρης της επιτάχυνσης, αρέσκεται στην ορθοπεταλιά. Απολαμβάνει με τις ώρες τον εαυτό του στον καθρέφτη, γίνεται σχεδόν μόνιμος συνομιλητής του, απελπιστικά νάρκισσος. Δεν πληροί παρά ελάχιστα από τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του πολίτη, όπως τη δίδαξε ο Αριστοτέλης. Μη στοχαστικός, μη ανθεκτικός στις ιδιαιτερότητες της ζωής, δέσμη ακόρεστων ορέξεων, ματαιόδοξος μέχρις εσχάτων, θεωρεί πολύ λογικό να αυτοπροβάλλεται ακόμη κι όταν οι άλλοι τον προσπερνούν, εφευρίσκει τρόπους επικυριαρχίας και βλάπτει επί μονίμου βάσεως τον διπλανό του. Ο υλισμός και ο καταναλωτισμός γίνονται γι’ αυτόν ένα είδος σύγχρονης θεότητας και όντας προκλητικά χορτάτος, θεωρεί ότι του αξίζει ακόμη περισσότερη ευημερία, η οποία αναγκαστικά περνάει μέσα από τα λαγούμια της διαφθοράς, κρατικά ή μη. Ενα περίεργο ανθρώπινο είδος ο καινούργιος άνθρωπος (δεν εξυπακούεται η γενικότητα), χωρίς εσωτερικότητα, με υπέρμετρο ατομικισμό και απέχθεια για οτιδήποτε συλλογικό, δείχνει να απολαμβάνει τον κατακερματισμό της ζωής, όπως ο εμπρηστής απολαμβάνει εκ του μακρόθεν τη φωτιά στις μεγάλες δασικές εκτάσεις. Γιατί, όντας πλεονέκτης, ελπίζει ότι τα περισσότερα κομμάτια γης θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του.

Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου βρίσκεται στο μεταίχμιο της αβεβαιότητας ως προς τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της. Κι είναι μάλλον απίθανο να γίνουν προβλέψεις. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι, όμως, αντιλαμβάνονται ότι τέτοιοι πολίτες, σαν αυτούς που προαναφέραμε, δεν μπορούν να αποτελούν πλατφόρμες μεταφοράς μας στο μέλλον, ούτε να μένουν στο απυρόβλητο στο διηνεκές.

Ιουνίου 20, 2008

Μία είδηση με νόημα.....και μέλλον

Αποχώρηση εταιρειών της MIG από τον ΣΕΒ


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008 16:44
Τελευταία Ενημέρωση : 19/06/2008 17:43

Η Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε ότι απεφάσισε να συστήσει στις εταιρείες που είναι υπό τον έλεγχό της και είναι μέλη του ΣΕΒ να αποχωρήσουν άμεσα από την εργοδοτική αυτή οργάνωση, χωρίς να προσδιορίσει, προς το παρόν, το λόγο γι' αυτή την απόφαση. Κύκλοι του ΣΕΒ εξέφρασαν έκπληξη για την απόφαση.

Στη γενική συνέλευση της Vivartia o διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι ο ΣΕΒ δεν προασπίζεται σωστά τα συμφέροντα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ ο πρόεδρος του δ.σ. της Vivartia και διευθύνων σύμβουλος της MIG Διονύσιος Μαλαματίνας τόνισε ότι η MIG μέσω κάθε συμμετοχής της αναζητά προστιθέμενη αξία, την οποία δεν βρήκε στο ΣΕΒ.

Ιουνίου 10, 2008

Σε ερευνητή του ΑΠΘ το διεθνές βραβείο Marconi

Από τη Ναυτεμπορική


Στον Έλληνα επιστήμονα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δρ. Άγγελο Μπλέτσα και στους συνεργάτες του Hyundong Shin, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kyung Hee της Κορέας και Μoe Win, Καθηγητή του MIT απονέμεται το διεθνές βραβείο Guglielmo Marconi σε Ασύρματες Επικοινωνίες της διεθνούς Ένωσης Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) για το έτος 2008.

Η βραβευμένη εργασία μελετά τρόπους συνεργασίας σε ασύρματα δίκτυα: Πώς δηλαδή πομποδέκτες με μία κεραία και «έξυπνη» συνεργασία μεταξύ τους μπορούν να λειτουργήσουν ως μία πολλαπλή κεραία, με σημαντική απόδοση σε αξιοπιστία, ταχύτητα και εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με το κλασικό, μη συνεργατικό (ανταγωνιστικό) τρόπο επικοινωνίας ο οποίος χρησιμοποιείται σήμερα. Η εργασία δίνει έμφαση σε πρακτικούς αλγορίθμους αναμετάδοσης χαμηλής πολυπλοκότητας.

Να σημειωθεί ότι το διακεκριμένο βραβείο G. Marconi της ΙΕΕΕ απονέμεται μία φορά κάθε χρόνο ως βραβείο καλύτερης εργασίας που δημοσιεύτηκε κατά την προηγούμενη χρονιά, στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό της ΙΕΕΕ σε Ασύρματες Επικοινωνίες. Παραλήπτες του βραβείου τα προηγούμενα χρόνια ήταν γνωστοί καθηγητές που διαπρέπουν κυρίως στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Ιουνίου 04, 2008

Υπέρ και κατά Obama

Η νίκη του Obama για το χρίσμα των Δημοκρατικών έχει και φίλους και εχθρούς. Μερικά links από το διαδίκτυο:

http://greatersurbiton.wordpress.com/2008/01/07/barack-obama-and-the-greek-lobby/

http://www.barackopedia.org/thread/811638/macedonia+vs+greece?t=anon

http://the-macedonian-tendency.blogspot.com/2007/08/obama-ignores-macedonian-cry-accepts.html


http://www.barackobamaismyhomeboy.com/NewYork-Greece

http://my.barackobama.com/page/group/ExpatsforObamainGreece

http://panagiotioeng.blogspot.com/2008/02/barack-obama-for-greece.html

http://www.youtube.com/watch?v=xakocS-aqUE

http://portokalada.com/contents/Greek_Americans_and_Barack_Obama.4457

http://www.pestaola.gr/2008/03/20/obama-race-speech/

Η Γαλλία στο πλευρό της Ελλάδος για ονομασία ΠΓΔΜ
Από την Καθημερινή:

Σαρκοζί: Η Γαλλία αλληλέγγυος με την Ελλάδα για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ

Αποκλειστική συνέντευξη του Γάλλου ηγέτη στην «Κ»Η Γαλλία «είναι και θα παραμείνει αλληλέγγυος προς την Ελλάδα» στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην «Κ».

Η δέσμευση του κ. Σαρκοζί έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα του αναλαμβάνει από 1ης Ιουλίου την προεδρία της Ε.Ε., στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η ένταξη της ΠΓΔΜ.

Δύο ημέρες πριν από τη σημαντική επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Γάλλος πρόεδρος ομιλεί για το άριστο επίπεδο της συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και για τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, για τον οποίο τονίζει ότι «δεν είναι απλά εταίρος, αλλά φίλος» και σημειώνει ότι έχουν κοινές απόψεις σε πολλά ζητήματα.

He did it!!
Από την Καθημερινή:

O Μπαράκ Ομπάμα αντίπαλος του Τζον ΜακΚέην

Ο Μπαράκ Ομπάμα σημείωσε μια ιστορική νίκη χθες Τρίτη, κερδίζοντας και μαθηματικά το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος για να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, το Νοέμβριο.

Είναι ο πρώτος μαύρος υποψήφιος που το καταφέρνει, μετά από μια νίκη που πριν από ένα χρόνο, όταν η αντίπαλός του Χίλαρι Κλίντον έμοιαζε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρίσμα, φαινόταν αδιανόητη.

Ο 46χρονος γερουσιαστής από το Ιλινόι θριάμβευσε μετά την πιο μακρόχρονη και ακριβή μάχη για το χρίσμα που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό εκλεκτόρων μόλις χθες, στο τέλος της κούρσας που αρκετοί αναλυτές δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν επική.

Ιουνίου 03, 2008

Τζ. Σόρος: Επίκειται «φούσκα» στην αγορά πετρελαίου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008 10:52

Για «επικείμενη φούσκα» στην αγορά του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων αναμένεται να κάνει λόγο, σήμερα, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζορτζ Σόρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times σε σημερινό δημοσίευμα, ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής θα αποδώσει την άνοδο των τιμών πετρελαίου σε έναν αριθμό θεμελιωδών αλλαγών και παραγόντων στην αγορά. Παρόλα αυτά, αναμένεται να υποστηρίξει πως η σχετικά πρόσφατη ικανότητα των επενδυτικών ιδρυμάτων να επενδύουν στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων ενισχύει ακόμα περισσότερο τις τιμές και δημιουργεί μια «φούσκα» στην αγορά πετρελαίου.

«Θεωρώ πως οι εξαγορές μέσω των δεικτών εμπορευμάτων παραπέμπει, κατά μυστήριο τρόπο, στην αντίστοιχη “μόδα” για ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια, η οποία είχε οδηγήσει στο κραχ των χρηματιστηρίων το 1987» θα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σόρος, σύμφωνα με τους FT.

Σταθερός στο 3,6% ο ρυθός ανάπτυξης στο α΄ τρίμηνο

"Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008 12:05
Τελευταία Ενημέρωση : 03/06/2008 12:10

ΑΥΞΗΣΗ κατά 3,6% σημείωσε σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ΕΣΥΕ."


Όχι και άσχημα όταν στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη έτρεξε με 0,8% και το πετρέλαιο κινείται στα 130$.