Οκτωβρίου 30, 2006

Important UN Conference in Athens


A great United Nations Conference for Internet Governance, brought a friend from Canada to Athens.

Nisha welcome to Greece!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: