Σεπτεμβρίου 05, 2007

Ελληνικά παράδοξα

Αλήθεια, είναι απορίας άξιον ότι οι ίδιοι άνθρωποι που άλλες φορές ζητούν τη μείωση των υπουργείων και τη δημιουργία ευέλικτου κυβερνητικού σχήματος, αποζητούν τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου (π.χ. περιβάλλοντος, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών), σε κάθε καταστροφή ή δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Χώρα.

Είναι εξίσου παράδοξο ότι στη "θαλπωρή" της δημιουργίας νέων υπουργείων οδηγούνται και αναλυτές-σχολιαστές που δεν δείχνουν καμμία εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων υπουργείων......

Δεν υπάρχουν σχόλια: