Φεβρουαρίου 09, 2010

Αν κατάλαβα καλά......(2)

Στον Economist αυτής της εβδομάδας αναφέρεται αρκετά γλαφυρά:

"RARELY do chickens come home to roost with such precision. George Papandreou, Greece’s Socialist (Pasok) prime minister, is struggling to stop the country “falling over a cliff”, as he put it in a gloomy television address on February 2nd. Yet it was his late father Andreas, a spendthrift Pasok premier, who presided over the origins of Greece’s crisis with a borrowing spree in the 1980s. The younger Mr Papandreou must now act quickly to curb Greece’s “triple deficit”—big budget and current-account deficits, plus a soaring public debt—or risk a humiliating loss of sovereignty to the European Union’s institutions to escape a sovereign default."

Αν κατάλαβα για μία ακόμη φορά "αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: