Μαΐου 06, 2010

Η άστοχη επιλογή της διάσπασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Τελικά, εκ του αποτελέσματος φαίνεται πόσο λανθασμένη είναι η διάσπαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε δύο. Σίγουρα και αυτή έχει συμβάλλει αρνητικά στο μίγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: