Φεβρουαρίου 11, 2007

Τα νέα δεδομένα και οι νέες τάσεις που ακολoυθούν την περυσινή επίθεση στον Λίβανο

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_126641_11/02/2007_215223

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_681289_11/02/2007_215243

Δεν υπάρχουν σχόλια: