Ιουνίου 13, 2007

Με αφορμή σημερινή εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή

Σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής" με θέμα "Κλιματική Αλλαγή - Ενεργοί Πολίτες για το Μέλλον του Πλανήτη", θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής σήμερα, στις 12.00. Στην ίδια εκδήλωση ομιλητής θα είναι και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκόρ, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και δύο χρόνια περίπου σταυροφορία υπέρ της ενημέρωσης των πολιτών όλων των χωρών του πλανήτη, για το συγκεκριμένο θέμα.

Μ εαφορμή αυτή την εκδήλωση σημειώνουμε αποσπάσματα από την τέταρτη έκθεση του HIGH LEVEL GROUP ON COMPETITIVENESS, ENERGY AND THE ENVIRONMENT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
"...Υπάρχει επομένως μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της βιώσιμης χρήσης των πόρων και ενός μέλλοντος με χαμηλή χρήση άνθρακα. Η συνέχιση μιας παγκόσμιας προσέγγισης στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι θα πρόσφερε μία τριπλή νίκη: α. Θα παρήγαγε παγκόσμια ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες β. Θα παρήγαγε ένα πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές (π.χ. βιομηχανίες ενεργειακής έντασης) και γ. Θα οδηγούσε στις αληθινές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές βελτιώσεις."

Δεν υπάρχουν σχόλια: