Φεβρουαρίου 28, 2008

Στρατηγική της Λισσαβώνας 2008-2010

Σε συνέχεια της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβώνας η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναδιατυπώνει τις αρχές και το νόημά της για την περίοδο 2008-2010, με στόχο να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτή τη νέα αναδιατύπωση, που θα επικυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14ης Μαρτίου, γίνεται λόγος για την "Πέμπτη Ελευθερία"-Fifth Freedom, δηλαδή την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης με σκοπό την άρση των εμποδίων και την ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας.

Η ΕΕ θέλει να κάνει την ευρωπαϊκή ήπειρο έναν ελκυστικό τόπο για τους ερευνητές όλου του κόσμου.

Ο στόχος αυτός απαιτεί αναθεώρηση των εκπαιδευτικών συστημάτων (ιδιαίτερα της ανώτατης εκπαίδευσης), ισχυρές υποδομές έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και προώθηση και διευκόλυνση της έννοιας της νοητικής ιδιοκτησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: