Φεβρουαρίου 28, 2008

Άγνοια ή άρνηση;

* Δημοσιεύεται στο 48ο Τεύχος των ειδικών εκδόσεων ECONOMIST που κυκλοφορεί μαζί με την "Καθημερινή" στις 28 Φεβρουαρίου 2008.

Αν και τα τελευταία χρόνια η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στο καθημερινό ελληνικό επιχειρηματικό λεξιλόγιο, φαίνεται από τη συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 1 στους 4 συμμετέχοντες γνωρίζει τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογες ερωτήσεις σε ποσοτικές έρευνες καταγράφουν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την αντίληψη για τη γνώση, δηλαδή μπορεί κάποιος να γνωρίζει κάτι, αλλά να μην ξέρει ότι το γνωρίζει, θεωρούμε ότι το γεγονός πως μόνο το 23% των πολιτών που ρωτήθηκαν γνωρίζουν την έννοια της ΕΚΕ δείχνει τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για την ανάπτυξη των αρχών της ΕΚΕ στη χώρα μας.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της έρευνας, το γεγονός ότι οι πολίτες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με την ΕΚΕ κρίνεται ως φυσιολογικό. Ωστόσο, είναι αξιοπρόσεκτο ότι το 83% των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση πιστεύει ότι λίγες ή καμία επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις αρχές της ΕΚΕ, όταν το ποσοστό για τη μέση εκπαίδευση είναι 75%. Συνεπώς, όσοι γνωρίζουν τι είναι ΕΚΕ καταγράφουν περισσότερο αρνητικές απαντήσεις στο αν αυτή εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις.

Είναι επίσης αξιοπερίεργο το γεγονός ότι το 24% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη για την ΕΚΕ. Αλήθεια θα είχε ενδιαφέρον να δούμε αν μέσα σε αυτό το ποσοστό υπάρχουν πολίτες που δήλωσαν ότι γνωρίζουν περί ΕΚΕ. Θα σταθούμε ωστόσο στο ιδιαίτερα αρνητικό ποσοστό του 32% που παρουσιάζεται σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω. Πως άραγε να αιτιολογείται αυτή η αρνητική εικόνα; Από άγνοια ή από άρνηση σε οτιδήποτε σχετίζεται με εταιρείες ή επιχειρήσεις;

Επίσης, κάτι που ήδη γνωρίζαμε και αποδεικνύεται από την έρευνα, είναι ότι η ΕΚΕ βελτιώνει την εικόνα των επιχειρήσεων και σαφώς ενισχύει την πελατειακή τους «ακτινοβολία». Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε τις απαντήσεις που δίνουν στην ποιοτική αξιολόγηση της ΕΚΕ (τομείς και παράγοντες ΕΚΕ), όσοι έχουν δηλώσει ότι γνωρίζουν περί ΕΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: