Οκτωβρίου 06, 2008

Όταν οι άλλοι ασχολούνται ακόμη με το iphone......

.....η μητρική εταιρεία του ΟΤΕ (!) παρουσίασε το νέο τηλέφωνο σε συνεργάσια με την Google.

http://www.technologyreview.com/communications/21413/?a=f

Δεν υπάρχουν σχόλια: