Νοεμβρίου 28, 2008

Νέα Διακυβέρνηση Β'

Στα εσωτερικά, πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος της α' περιόδου της νέας διακυβέρνησης. Όχι δεν βλέπω ανατροπή της.

Αντιθέτως βλέπω την προετοιμασία για τη β' περίοδο, η οποία θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Κάποιοι κάνουν ακόμη λόγο για παρενθέσεις. Δεν το βλέπω πιθανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: