Ιουλίου 06, 2009

Eight Reasons: Why the Parthenon Sculptures must be returned to Greece

http://www.americanchronicle.com/articles/view/92096

Δεν υπάρχουν σχόλια: