Μαρτίου 03, 2007

Απλά μαθηματικά...και μία καινοτομία

Ας υποθέσουμε ότι ένα ζευγάρι συνταξιούχων λαμβάνει την ελάχιστη σύνταξη που προτείνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό σημαίνει ότι εισπράττουν μηνιαίως 950 €.

Αν ζούσαν χωριστά θα ελάμβαναν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από 550€, δηλαδή 2*550=1.100€ > 950€.

Συμπέρασμα, αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρόταση συμφέρει τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να χωρίσουν, ώστε να λαμβάνουν τα 1100€.

Η χαρά των δικηγόρων δηλαδή.

Επιπλέον:

Από τη σελίδα 72 του προσφάτως ανακοινωθέντος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ: ".....Επένδυση στο σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό: Η επένδυση στο σχολικό αθλητισμό θα εξασφαλίσει ότι μέχρι το 2012 όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν τρεις ώρες υψηλής ποιότητας γυμναστικής ή αθλητισμού την εβδομάδα."...........

Δεν υπάρχουν σχόλια: