Μαρτίου 06, 2007

Κλιματική Ανταγωνιστικότητα

Η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή για τον πλανήτη μας είναι σε όλους γνωστοί.
Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα για την αποτροπή της, εστιάζονται, έως τώρα, στη μείωση των εκπομπών CO2, με σοβαρές οικονoμικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα ορισμένων επιχειρήσεων.

Αυτό υπογράμμισε, χθες, και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso, ενόψει και των μέτρων που πρόκειται να αποφασίσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη διάρκεια του προσεχούς Συμβουλίου (8 και 9 Μαρτίου 2007). Συμπλήρωσε ωστόσο ότι τα όποια κόστη θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα, θα είναι μικρότερα από αυτά που θα προέκυπταν αν δεν κάναμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Με βάση, λοιπόν, τα νέα δεδομένα κάνει την εμφανίση του ένας νέος όρος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ο οποίος πολύ γλαφυρά περιγραφεί το εν λόγω ζήτημα από την πλευρά των επιχειρήσεων: climate competitiveness.

Η "κλιματική ανταγωνιστικότητα" επηρεάζεται κυρίως από δύο παράγοντες, όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ο ένας είναι η έκθεσή τους στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στα κόστη που θα επιφέρουν οι πολιτικές για τον περιορισμό της και ο δεύτερος παράγοντας είναι το πόσο και το αν θα μπορέσει μία επιχείρηση να αξιοποίησει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, μιας και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μεγάλες, ενεργοβόρες και μη, επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: