Σεπτεμβρίου 20, 2008

Το ήμισυ του παντός

Η αρχή έχει ήδη γίνει. Ένα θέμα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ένα θέμα που αποτελούσε πεδίο αντιπαραθέσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις προεκλογικές περιόδους τα τελευταία 15 χρόνια, τουλάχιστον, ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της λειτουργίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας βαίνει προς επίλυση μετά και το "πράσινο" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ωστόσο για την οριστική επίλυση του ζητήματος απαιτείται και η επιτυχής ιδιωτικοποίηση των εταιρειών που θα προκύψουν. Αυτό είναι και το σημείο κλειδί της όλης υπόθεσης. Ωστόσο η αρχή έχει ήδη γίνει και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που χειρίζονται την υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι το ζητούμενο έως τώρα ήταν η έγκριση της Επιτροπής, το οποίο φάνταζε δυσπρόσιτος στόχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: