Νοεμβρίου 10, 2006

Λίγες σκέψεις για το πανεπιστημιακό άσυλο

Σε μια πραγματική δημοκρατία και ιδιαίτερα στην εποχή μας -εποχή της γνώσης, του διαδικτύου και της άμεσης πληροφόρησης- το πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά και το άσυλο κάθε μορφής, είναι προφανώς περιττό.

Σε μια μη δημοκρατική διακυβέρνηση το άσυλο δεν υφίσταται ούτως ή άλλως, είτε εντός, είτε εκτός του πανεπιστημίου.

Επομένως και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί έννοια χωρίς περιεχόμενο και στην ουσία καταργείται από την ίδια την πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: