Νοεμβρίου 16, 2006

How competitive is the Cyrpus Economy?

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, η Pwc Cyprus, και το Cyprus College, συνδιοργάνωνουν εκδήλωση, στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2006.

Πληροφορίες για την εκδήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: