Μαΐου 22, 2008

Ελληνες: Αδιαφορία για συμμετοχή σε κόμματα και οργανώσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 22 Μαϊου 2008

ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ για οργανωμένη συμμετοχή τους σε κόμματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις εμφανίζονται οι Ελληνες, με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες να καταγράφεται στην εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΣΥΕ για το 2006.

Εννέα στους δέκα Ελληνες δεν συμμετείχαν ούτε μια φορά το χρόνο σε οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες για το 2006 σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΥΕ.

Σε ένα δείγμα 12.151 μελών νοικοκυριών, ηλικίας 16 ετών και άνω οι Ελληνες εμφανίζονται μάλλον αδιάφοροι για τις οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας σε μέσα επίπεδα και με βάση το μέσο όρο και στα δύο φύλα η συμμετοχή σε κάθε επιμέρους κοινωνικές δραστηριότητες ή κατάταξη βγάζει πρώτη την εκπλήρωση των θρησκευτικών καθηκόντων των Ελλήνων. Συγκεκριμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι :

*Το 29,1% των ερωτηθέντων συμμετείχε σε δραστηριότητες θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών οργανώσεων.

*Το 8,2% συμμετείχε σε δραστηριότητες ψυχαγωγικών ομάδων στις οποίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ομίλους (π.χ. ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λπ.) και σε ψυχαγωγικούς συλλόγους ή ομάδες (π.χ. εκμάθησης παραδοσιακών χορών ή διοργανώσεων εκθέσεων ζωγραφικής, χορωδίες κ.λπ.), συνήθως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Δήμων ή Κοινοτήτων και η συμμετοχή και χαρτοπαικτικές λέσχες.

* Μόλις το 5% συμμετείχε σε δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων, εργατικών σωματείων/συνδικάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων (π.χ. δικηγορικός, ιατρικός σύλλογος, Επιμελητήρια κ.λπ.).

* Τέλος μόνο το 3,2% συμμετείχε σε δραστηριότητες φιλανθρωπικών οργανώσεων που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση φτωχών, αστέγων, ασθενών κ.λπ.

Τέλος στην ανάλυση με το διαχωρισμό πλουσίων φτωχών διαπιστώνεται ότι ο φτωχός πληθυσμός συμμετείχε λιγότερο σε δραστηριότητες οργανώσεων πολιτών απ' ό,τι ο μη φτωχός πληθυσμός.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο του φτωχού όσο και του μη φτωχού πληθυσμού παρατηρήθηκε στις δραστηριότητες θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών οργανώσεων σε ποσοστά 31,5% και 28,5%, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων, εργατικών σωματείων / συνδικάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων η διαφορά συμμετοχής φτωχών και μη φτωχών είναι μεγάλη.

Το ποσοστό συμμετοχής του μη φτωχού πληθυσμού στις παραπάνω δραστηριότητες ανέρχεται στο 5,7%, το οποίο υπερβαίνει κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του φτωχού πληθυσμού στις ίδιες δραστηριότητες. Γενικότερα, παρατηρείται ότι από το σύνολο του πληθυσμού που συμμετέχει σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, το 90%, περίπου, ανήκει στην κατηγορία του μη φτωχού πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: