Μαΐου 19, 2008

A new equilibrium 2

Τα ερωτήματα βέβαια που προκύπτουν είναι δύο:

- ποιος ο λόγος για τη δημιουργία ενός νέου σημείου ισορροπίας και φυσικά

- ποιος θα ωφεληθεί από το νέο σημείο ισορροπίας.

Η οικονομική επιστήμη ως γνωστόν είναι θεωρητική επιστήμη και τα σημεία ισορροπίας της είναι σχετικά, συνεπώς το νέο σημείο ισορροπίας το οποίο θα επανακαθορίσει την παγκόσμια τιμή υλικών αγαθών κάποιους θα ευνοήσει και κάποιους θα αδικήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: