Μαΐου 17, 2008

A new equilibrium


Η ανάλυση του Economist είναι σαφής και αποκαλυπτική. Στο άρθρο με τίτλο The silent tsunami, της 17ης Απριλίου 2008 αναφέρει: "Agriculture is now in limbo. The world of cheap food has gone. With luck and good policy, there will be a new equilibrium. The transition from one to the other is proving more costly and painful than anyone had expected. But the change is desirable, and governments should be seeking to ease the pain of transition, not to stop the process itself."

Δεν υπάρχουν σχόλια: